1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

haber2 Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i (OLTACILARDER) olarak amatr ve sportif amal? olta bal?k?l???n? tan?tmak, sevdirmek, geli?mesini sa?lamak ve yar??ma heyecan? duyan amatr olta bal?k?lar?n? bulu?turup 1380 Say?l? Su rnleri Kanunu ile Amatr (Sportif) Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen 2/2 Tebli? in belirledi?i yasal kurallara uyulmas?n? sa?lamak amac?yla Bala Belediyesi' nin katk?lar?yla bu sene 4'ncsn dzenledi?imiz Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i son y?llar?n en so?uk May?s ay?n? ya??yor olmam?za ra?men, yine byk bir co?ku ve kat?l?mla gerekle?mi?tir.


haber323 Mart 2011 tarihinde forumumuz www.oltacilar.com zerinden siz de?erli do?a dostu amatr olta bal?k?s? arkada?lar?m?za
Bir A?a Bir Ya?am, Bin A?a Bin Ya?am slogan? ile duyurup kat?l?m ve desteklerinizi bekledi?imiz, biz do?a a???? amatr olta bal?k?lar? iin zevkli, gerekli ve bir o kadarda gurur verici etkinli?imizi 27 Mart 2011/Pazar gn 80 kadar do?a dostu amatr olta bal?k?s?n?n ve ailelerinin kat?l?m? ile yakla??k 6 saatlik zverili bir al??ma sonunda planlanandan 500 fidan kadar daha fazlas?n? dikerek noktalam?? bulunman?n hakl? mutlulu?u ierisindeyiz.Sayfa 8 / 8

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama