1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

turnaSakarya Rastgele Amatr Olta Bal?k?lar? ve Do?al Hayat? Koruma Derne?i (SAMADER) taraf?ndan 19/20 May?s 2012 tarihinde gerekle?tirilen SAMADER 5. Turna Bal??? Tutma Yar??mas?' na OLTACILARDER' i temsilen Ankara, ?stanbul ve Sakarya' dan bizde ynetim ve yeler olarak imkanlar?m?z lsnde kat?l?m sa?lam?? ve harika iki gn geirmi? bulunuyoruz.


turnaKocaeli Sportif Amatr Olta Bal?k?lar? ve Do?al Hayat? Koruma Derne?i (KAMADER) taraf?ndan 5/6 May?s 2012 tarihinde gerekle?tirilen KAMADER 5. Turna Bal??? Tutma Yar??mas?' na OLTACILARDER' i temsilen Ankara' dan bizde ynetim ve yeler olarak imkanlar?m?z lsnde kat?l?m sa?lam?? ve harika iki gn geirmi? bulunuyoruz.


OLTACILARDER 12 ?ubat 2012/Ankara Yemleme Etkinli?i. (Yaban Hayat?n? Koruyal?m.)

h01Son gnlerde yurdumuzun birok blgesinde etkili olan kar ya???? ve kt hava ?artlar? sebebiyle yiyecek s?k?nt?s? eken sokak ve yaban hayvanlar? iin parklara, bahelere, do?aya ve hatta evimizin pencerelerinin nlerine, balkonlar?na onlar?n bu zor gnlerde hayatta kalabilmeleri iin yem b?rakarak, do?al hayat?n ve ekolojik dengenin devaml?l???n?n sa?lanmas?na elimizden geldi?ince katk?da bulunmam?z ka?n?lmaz bir hal alm?? olup biz do?a a???? amatr olta bal?k?lar?na bu u?urda byk grevler d?mektedir.


02Do?an?n, evrenin ve sudaki ya?ayan canl?lar?n korunmas? ad?na belirlenen 1380 Say?l? Su rnleri Kanunu ve Amatr (Sportif) Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen 2/2 Tebli? kurallar?na uymak, zendirmek ve sportif olta bal?k?l???n? tan?tmak, geli?tirmek ve sevdirmek amac? ile Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i mizce her sene geleneksel olarak dzenlenen OLTACILARDER 3. Geleneksel Sazan Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i 2-4 Eyll 2011 tarihleri aras?nda Bolu ili s?n?rlar? ierisinde bulunan Glky Baraj Glet inde gerekle?tirilmi?tir.Sayfa 7 / 8

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama