1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

sazanYARI?MANIN AMACI

Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i taraf?ndan Bolu - Glky Baraj? nda dzenlenecek 5. Geleneksel Sazan Bal??? Yakalama Yar??mas? do?an?n, evrenin ve sudaki canl?n?n korunmas? ad?na belirlenen 1380 Say?l? Su rnleri Kanunu ve Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen 3/2 Tebli? kurallar?na uymak, zendirmek ile sportif olta bal?k?l???n? tan?tmak, geli?tirmek ve sevdirmek maksad?yla gerekle?tirilecek olup dereceye girenlere dller verilecektir.


turnaDo?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i (OLTACILARDER) olarak amatr ve sportif amal? olta bal?k?l???n? tan?tmak, sevdirmek, geli?mesini sa?lamak ve yar??ma heyecan? duyan amatr olta bal?k?lar?n? bulu?turup 1380 Say?l? Su rnleri Kanunu ile Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen 3/2 Tebli? in belirledi?i yasal kurallara uyulmas?n? sa?lamak amac?yla bu sene 6' nc?s?n? dzenledi?imiz Geleneksel Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i yine byk bir co?ku ve kat?l?mla gerekle?mi?tir.


fidan27 Mart 2013 tarihinde siz de?erli do?a dostu amatr bal?k? arkada?lar?m?za Bir A?a Bir Ya?am" slogan? ile duyurup maddi veya manevi kat?l?m ve desteklerinizi bekledi?imiz biz do?a a???? amatr bal?k?lar iin zevkli, gerekli ve bir o kadarda gurur verici etkinli?imizi 31 Mart 2013 / Pazar gn onlarca do?a dostu amatr olta bal?k?s?n?n ve ailelerinin kat?l?m? ile yakla??k drt saatlik zverili bir al??ma sonunda planlanan ?ekliyle 2.500 adet fidan? belirlenen alanlara dikerek noktalam?? bulunman?n hakl? mutlulu?u ierisindeyiz.


01Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i' nin kurulu?unun drdnc y?l?nda Mamak Kltr Merkezi Konservatuar Tesisleri' nde beraber olabilmek midiyle, tm do?a a???? amatr bal?k? dostlar?m?z davetlidir.

Rezervasyon ki?i say?s?na gre yap?laca??ndan, bu davete kat?lmak isteyenlerin isimlerini konu alt?na yazd?rmalar? veya davetiyede telefonlar? bulunan dernek yneticilerimizle irtibata gemeleri gerekmektedir.
Ya? pasta, kuru pasta, me?rubat, ay ikram? ile canl? mzik, slayt gsterisi ve e?itli sunumlar?n yer alaca?? kurulu? y?l dnm kutlamas?na kat?l?m ki?i ba?? 20TL olup ailesi ile kat?l?m sa?layanlar iin ki?i say?s?na bak?lmaks?z?n 30TL' dir.Sayfa 5 / 8

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama