1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

OLTACILARDER Genel Kurul Toplant?s? Gerekle?mi?tir.

Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i Ynetim Kurulunun 10 ?ubat 2015 tarih, 2015/03 say?l? karar? gere?i OLTACILARDER 3. Dnem (2014-2017) Ynetim Kurulu grev da??l?m? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Sayg? ve selamlar?m?zla,

OLTACILARDER Ynetim Kurulu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-2017 Dnemi OLTACILARDER Asil Ynetim Kurulu yeleri
Ba?kan: Fedai ERDEM
Ba?kan Yard?mc?s?: Hakk? HARMANCIK
Genel Sekreter: A.Engin ELEB?
Sayman ye: Mesut KOAK
ye: M.Serkan ?NAN
ye: Mustafa K?KERO?LU
ye: Can Z?EK

2014-2017 Dnemi OLTACILARDER Yedek Ynetim Kurulu yeleri
zkan TEMEL
Bayram TEKEL?
?brahim YILDIZ
Murat DENER?
Abdlkadir AKAR
Tar?k UZEL

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama