1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

01

De?erli yelerimiz ve www.oltaciar.com dostlar?,

Derne?imizin de kurucu yeleri aras?nda bulundu?u Amatr ve Sportif Olta Bal?k?l??? Federasyonunun Kocaeli - Gebzede dzenlemi? oldu?u geni? kat?l?ml? ASOF 2015 y?l? 1. isti?are toplant?s? gerekle?tirilmi?tir.

31 Ocak 2015 Cumartesi sabah? ba?lay?p 1 ?ubat 2015 Pazar gn saat 16.00a kadar sren toplant?da Amatr ve Sportif Olta Bal?k?l??? ba?ta olmak zere birok nemli konu zerinde gr?lm?tr.

Bu toplant?da Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?imizi temsilen Ynetim Kurulumuzdan M. Serkan ?NAN, Fedai ERDEM, A.Engin ELEB?, Can Z?EK; Delegelerimizden Erol RK ve Bayram TEKEL? ve de yelerimizden Ayhan TEM?Z kat?l?m sa?lam??lard?r.

Bu toplant?n?n gerekle?mesinde eme?i geen ba?ta ASOF Ynetim Kuruluna, ASOF yesi derneklere, Delegelerine ve dernek yelerine ayr?ca misafirperverli?i ve katk?lar?ndan dolay? GESBADER Ynetim Kurulu ve yelerine te?ekkr ederiz.

OLTACILARDER Ynetim Kurulu

De?erli yelerimiz ve www.oltaciar.com dostlar?,

Derne?imizin de kurucu yeleri aras?nda bulundu?u Amatr ve Sportif Olta Bal?k?l??? Federasyonunun Kocaeli - Gebzede dzenlemi? oldu?u geni? kat?l?ml? ASOF 2015 y?l? 1. isti?are toplant?s? gerekle?tirilmi?tir.

31 Ocak 2015 Cumartesi sabah? ba?lay?p 1 ?ubat 2015 Pazar gn saat 16.00a kadar sren toplant?da Amatr ve Sportif Olta Bal?k?l??? ba?ta olmak zere birok nemli konu zerinde gr?lm?tr.

Bu toplant?da Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?imizi temsilen Ynetim Kurulumuzdan M. Serkan ?NAN, Fedai ERDEM, A.Engin ELEB?, Can Z?EK; Delegelerimizden Erol RK ve Bayram TEKEL? ve de yelerimizden Ayhan TEM?Z kat?l?m sa?lam??lard?r.

Bu toplant?n?n gerekle?mesinde eme?i geen ba?ta ASOF Ynetim Kuruluna, ASOF yesi derneklere, Delegelerine ve dernek yelerine ayr?ca misafirperverli?i ve katk?lar?ndan dolay? GESBADER Ynetim Kurulu ve yelerine te?ekkr ederiz.

OLTACILARDER Ynetim Kurulualt

alt

alt

alt

alt

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama