1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

ASOF UYARIYOR

01

1/9/2012 -31/8/2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de bulunan yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de belirtildiği üzere koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

 

 
 

1/9/2012 -31/8/2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de bulunan yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de belirtildiği üzere koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

- Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36. maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.

- Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bentlerindeki idari yaptırım kararları verilir.

Son yıllarda sıklıkla gözlemlendiği üzere birçok kişi, kurum veya kuruluş tarafından yukarıda bahsi edilen bu durum göz ardı edilmekte, özellikle İç sularda avlanabilecek türler, zamanları ve boyları konusunda ciddi hatalar yapılmaktadır.

Tür, boy ve zaman yasakları gibi konularda 3/2 numaralı amatör tebliğde çok net ifade ve tablolar olmasına rağmen yine birçok kişi ve kurum gelişigüzel basın açıklamaları yaparak amatörlerin ve dahi kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olmaktadır.

Basın açıklaması yapacağım ya da yasağı duyuracağım zihniyeti ile kontrolsüz yapılan bu açıklamalar ve duyurulara bir son verilmeli, amatör balıkçılık hakkında açıklama yapacak kişi, kurum ve kuruluşların artık çok daha titiz ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

İlgili kişi, kurum ve kuruluşların basın açıklaması ya da duyuru metinlerindeki bilgilendirmelerin doğruluğunu kontrol etmeden eyleme geçirmemelerini Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) olarak özellikle rica ediyoruz.

Bu tür hataların her yıl aynı şekilde tekrarlanması sebebiyle bu bildirimi üzülerek kamuoyu ile paylaşıyor ve bu hataların artık tekrarlanmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Öncelikli amacı sürdürülebilirlik olan tüm amatör olta balıkçılarına rastgelsin.

Amatör Ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu

ASOF Yönetim Kurulu

 

alt

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama