1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

5. Geleneksel Sazan Balığı Yakalama Yarışması Bolu/Gölköy (12-13-14-15 Eylül 2013)

sazanYARIŞMANIN AMACI

Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği tarafından Bolu - Gölköy Barajı’ nda düzenlenecek “5. Geleneksel Sazan Balığı Yakalama Yarışması” doğanın, çevrenin ve sudaki canlının korunması adına belirlenen 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/2 Tebliğ kurallarına uymak, özendirmek ile sportif olta balıkçılığını tanıtmak, geliştirmek ve sevdirmek maksadıyla gerçekleştirilecek olup dereceye girenlere ödüller verilecektir.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLA...

Tarih: 12-13-14-15 Eylül 2013
Yer: Bolu / Gölköy Barajı
Yarışma Kura Çekimi Başlama Saati: 12 Eylül 2013/Perşembe/10:00
Yarışma Başlama Günü ve Saati: 12 Eylül 2013/Perşembe/12:00
Yarışma Bitiş Günü ve Saati: 15 Eylül 2013/Pazar/12:00

YARIŞMANIN AMACI
Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği tarafından Bolu - Gölköy Barajı’ nda düzenlenecek “5. Geleneksel Sazan Balığı Yakalama Yarışması” doğanın, çevrenin ve sudaki canlının korunması adına belirlenen 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/2 Tebliğ kurallarına uymak, özendirmek ile sportif olta balıkçılığını tanıtmak, geliştirmek ve sevdirmek maksadıyla gerçekleştirilecek olup dereceye girenlere ödüller verilecektir.

YARIŞMA KAYIT BİLGİLERİ
Yarışma 30 takım ile sınırlı olduğundan, kontenjanın dolması durumunda müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya katılmak isteyen takımların yarışma katılım formlarını doldurarak kayıtlarını yaptırmaları ve bağış makbuzları ile birlikte derneğimize ulaştırmaları gerekmektedir (yarışma formları ve makbuzlarının derneğe ulaşımı için Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir e-mail adresi veya (0312) 231 83 54 numaralı faks numarası kullanılabilir).
Yarışmaya katılacak olan her takımın derneğimize 350,00-TL bağış yapması gerekmektedir. Yarışmacıları arasında dernek üyelerimiz bulunan takımlar için bu miktar 300,00-TL' dir.

BANKA HESABI
Hesap Adı: Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği
Banka: Türkiye İş Bankası
Şubesi: Necatibey Şubesi (4222)
Hesap No: 919332
IBAN: TR7000064000001 4222 0919332

POSTA ÇEKİ HESABI
Hesap Adı: Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği
Şubesi: Ankara/Sıhhiye Postanesi
Posta Çeki Hesap No: 6188647

YARIŞMA KURALLARI
Bu yarışmada, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/2 Tebliğ ile aşağıda belirlenen kurallara uyulacaktır.

GENEL
1. Yarışma tek bir tür için yapılacak olup, bu tür "Sazan" balığıdır. Diğer türlerin yakalanması halinde hemen suya iade edilmesi gerekmektedir. (Tespit edilmesi halinde yakalanan diğer türü suya iade etmeyen takım diskalifiye edilecektir.)

2. Yarışmada tutulacak olan sazan balığı 1.500gr' ın altında olamaz. Belirtilen boy altında yakalanan balıklar değerlendirmeye alınmayacaktır. (1.500gr’ ın altındaki veya üstündeki Sazan balığını suya iade etmeyen takım diskalifiye edilecektir.)

3. Yarışma esnasında diğer takımları rahatsız edecek şekilde suya ışık tutmak, ateş yakmak, bağırmak, yüksek sesle konuşmak yasaktır. Katılımcılar mümkün olduğunca sessiz olacaklar ve diğer yarışmacılara rahatsızlık vermeyeceklerdir. Bu kurallara uymayan takımlar önce sözlü uyarı, devam edilmesi halinde 1. sarı kart, kural ihlalinin devamı durumunda kırmızı kart ile diskalifiye edileceklerdir.

4. Yarışma alanının dışında hazırlanacak alanda, kayıt masası, sohbet çadırı ve çeşitli ihtiyaçların karşılanması için görevliler ile malzemeler sürekli olacaktır.

TAKIMLAR
5. Takımlar daha önceden numaralanmış avlanma bölgelerini (suya 10 metre cepheli iki sektör arası da 40 metre olan alan) kura çekerek belirleyecektir. Takımlar için ayrılan sektörlerde yarışmacılar ve hakemler dışında kimse bulunamaz. Oltalar 10 metrelik sektörlerden atılıp / çekilecek, iki takım arasındaki 40 metrelik alan takımların yarışma esnasında birbirlerine rahatsızlık vermemesi için korunacaktır. Yarışmacılar araçlarını bu alana park edemezler, araç park yeri her sektörün arkasında kalan bölgedir. Yemleme ve olta bırakma / olta atma mesafesi 250 metre ile sınırlı olup 10 metre cepheli sektörlerin 300 metre açığında takımların yemleme ve olta bırakma / olta atma mesafesi ile hizalarını gösterir birer şamandıra olacaktır. (gerek görüldüğü takdirde sektör sayısı, mesafesi, iki sektör arasındaki alan ve yemleme, olta bırakma, atış mesafesi azaltılabilir veya artırılabilir).

6. Yarışmacılar yakalanan balığı kepçelemek ve hakemler tarafından ölçümü yapılan balığı iade etmek için suya girebilirler. Yakalanan balığın kıyıya çıkartılması esnasında oltayı çeken yarışmacının takıma ayrılan 10 metrelik sektörün sağına veya soluna çıkmaması, balığı kepçeleyen yarışmacının da takıma ayrılan 10 metrelik sektör ile sektörün sağında ve solunda bulunan 40’ ar metrelik alanı (toplam 90 metre) kullanarak yan tarafındaki takımlara ayrılan 10 metrelik sektör alanına girmemesi gerekmekte olup kepçeye alınan balığın ölçüm için takıma ayrılan 10 metrelik sektörden kıyıya çıkartılması gerekmektedir. Yakalanan balığın kıyıya çıkartılması esnasında çekilen oltanın diğer takımların oltalarına karışmaması gerekmekte olup bu kuralların ihlali halinde yakalanan balık diskalifiye edilir.

7. Takımlar biri takım kaptanı olmak üzere en az 2'şer en fazla 4’er yarışmacıdan oluşacaktır. Takımların yarışmaya başlayabilmesi için en az iki yarışmacının yarışma alanında olması gerekir.

8. Takım üyelerinin zorunlu sebeplerden dolayı sudaki oltalarını çekip yarışma alanını sektörden sorumlu hakemlere bilgi vererek terk etmesi durumunda takım için yarışma sona erer ve o ana kadar tuttukları balıklar ile değerlendirmeye alınırlar. Takımların üyeleri sadece zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için sektörden sorumlu hakemlere bilgi vererek en az bir yarışmacı sektörde kalacak şekilde kısa süreliğine sektörlerini terk edebilirler. Cuma günü Cuma namazına gitmek isteyen yarışmacılar oltalarını sudan çekmek şartı ile hakemlerin bilgisi dahilinde namaza gidebilirler.

9. Yarışmacıların hakemlere bilgi vermeden sektörlerini terk etmeleri yasak olup hakemlere bilgi vermeden yarışma alanını terk eden yarışmacı veya takım diskalifiye olur.

MALZEMELER
10. Her takımın 4 adet makine ve 4 adet kamış seti ile avlanmasına izin verilirken, çok sayıda yedek kamış ve makine bulundurmalarında sakınca yoktur. Yemleme roketi ve marker için kullanılacak makine ve kamış sektörden sorumlu hakemlere bildirilmek kaydıyla serbesttir.

11. Bu yarışmada 1 iğneli dip olta takımı kullanılmasına müsaade edilecek olup yarışmacılar yanlarında iğne, misina, kurşun, gibi gerekli olan malzemeleri bulundurabilirler. Yarışmacıların av malzemeleri, yemleri, oltaları yarışma süresince (oltalar su içinde olsa dahi) hakemlerin uygun gördüğü durumlarda denetlenebilecektir. Yem iğne dışında olacak şekilde (hair rig) montajların kullanımına müsaade edilecek olup hayvansal kökenli canlı veya ölü yem ile boncuk kullanımı yasaktır. Takımlar yarışma süresince en fazla 15 kg yem kullanabilirler. (İğneye takılmış yemlere kesinlikle müsaade edilmeyecek olup tespiti halinde bu kurala uymayan takım diskalifiye edilecektir.)

12. Yemleme yapmak için kullanılacak başlıca malzemeler akü ile çalışan elektrikli motorlu ya da kürekli şişme bot, uzaktan kumandalı yemleme botu, sapan, roket, fırlatma çubuğu ve suda eriyebilen yem torbaları gibi araçlardır. Gün batımından gün doğumuna kadar hiçbir şekilde yemleme yapılamaz (yemlemenin başlaması ve bitişi hakemler tarafından takımlara bildirilecektir).

13. Akü ile çalışan elektrikli motorlu ya da kürekli şişme bot ve uzaktan kumandalı yemleme botları ile olta bırakmak serbest olup gün batımından gün doğumuna kadar şişme bot ve uzaktan kumandalı yemleme botları ile olta bırakılamaz. Yemleme yapmak ve olta bırakmak için kullanılacak olan şişme botlarda en az bir en fazla iki yarışmacının suya açılarak yemleme yapmasına ve olta bırakmasına müsaade edilecek olup botların taşıma kapasite değerlerine uyulmalı, kenarlarında emniyet halatları bulunmalı, suya açılacak yarışmacıda kişinin ağırlığına uygun, görünür renklerden oluşan can yeleği ve acil durumlar için düdük olmalıdır. Şişme bot ile suya açılırken boy çizmesi, kasık çizmesi ile bota binilerek yemleme ve olta bırakma işlemi kesinlikle yapılmamalıdır. Sektörden sorumlu hakemlerin uygun görmediği hallerde şişme botla yemleme ve olta bırakma yapılamaz. Aşırı yağmurlu, rüzgârlı durumlarda uzaktan kumandalı yemleme botları ve şişme botlar ile yemleme yapmak ve olta bırakmak yasaktır. Şişme bot ya da yemleme botu ile kıyıya dik çıkış yapılacak kesinlikle diğer sektörlerin yarışma alanına girilmeyecektir. Kıyıdan olta atacak ve yemleme yapacak takımlar kendilerine ayrılan 10 metrelik sektör içerisinden gerekirse suya girerek kıyıya dik atış yapmak zorundadırlar. Bu kuralın ihlali halinde ihlal edenler önce sözlü olarak hakemler tarafından uyarılacak, devam edilmesi halinde 1. sarı kart, kural ihlalinin devamı durumunda kırmızı kart ile diskalifiye edileceklerdir.

14. Takımların kendilerine ait kepçe ve sazan matı bulundurması zorunludur. Her ne şekilde olursa olsun livar kullanmak yasak olup yakalanan balıklar zarar verilmeden ölçümü yapıldıktan hemen sonra fotoğraf ve video kaydı eşliğinde hiç bekletilmeden suya iade edilecektir. (Sektörlerden sorumlu hakemlerde sazan matı, video ve fotoğraf kaydedici cihaz, metre, elektronik terazi gibi ekipmanlar olacaktır. Yakalanan balığın ilk önce mat ile kilosu ölçülüp hemen sonrasında boş mat darası alınacak ve balığın boy ölçümüde yapıldıktan sonra bu bilgiler tutanaklara kaydedilip balık en az zararla suya iade edilecektir).

GÖREVLİLER / HAKEMLER
15. Takımların çağrısı üzerine, balığın yakalandığı sektörden sorumlu olan hakem ilgili sektöre gidecek, ölçüm ve değerlendirmeleri yapacak ve imzalanan tutanakların bir kopyasını takımlara, bir kopyasını masa hakemlerine vereceklerdir. Tutanaklarda komşu takımdan bir yarışmacının da tartım işleminin doğru yapıldığına dair imzası bulunması gerekmektedir.

16. Yakalanan tüm balıklar suya iade edileceği için yapılan video ve fotoğraf çekimleri hızlı bir şekilde gerçekleşecek olup ölçüm ve değerlendirmesi yapılıp suya iade edilecek balıklarda yaşam belirtileri olumsuz ise ve buna da yarışmacı takım sebep olduysa o balık yarışma dışı bırakılacaktır. Bu durumun birden fazla tekrarı halinde takım diskalifiye edilecektir. Canlı olmayan balıklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARIŞMA İKİ DALDA YAPILACAKTIR
1. Dal: En ağır balığı tutmak için yarışılacak olup değerlendirme tek bir balık üzerinden yapılacaktır.
2. Dal: Yarışma boyunca en çok balığı ( 1.500gr ve üzeri ) yakalayan takımın, yakaladıkları balıkların toplam ağırlığı üzerinden yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sırasında ağırlık (kg) belirleyici olacağından aynı ağırlıkta balık tutulması halinde balıkların boy ölçüleri (cm) belirleyici olacaktır. Eşitliğin devamı halinde bayan yarışmacısı bulunan takım, aksi durumda yaş ortalaması en genç olan takıma öncelik verilecektir (bu değerlendirme her iki dal içinde geçerli olacaktır). Yarışacak takımlar sadece bir dalda ödül alabilirler.

ÖDÜLLER
1. Dal: Belirtilen kıstaslar eşliğinde birinci takım yarışmacılarına derneğimizce özel kupa, 1.000-TL ve sponsorlar tarafından sağlanan ürünler ödül olarak verilecektir.

2. Dal: Belirtilen kıstaslar eşliğinde birinci takım yarışmacılarına derneğimizce özel kupa, 1.250-TL ve sponsorlar tarafından sağlanan ürünler; ikinci takım yarışmacılarına derneğimizce özel kupa, 750-TL ve sponsorlar tarafından sağlanan ürünler; üçüncü takım yarışmacılarına derneğimizce özel kupa, 500-TL ve sponsorlar tarafından sağlanan ürünler ödül olarak verilecektir.

KURA ÇEKİMİ
12 Eylül 2013 Perşembe günü Gölköy Barajı’ na gelen takımlar saat 12.00' de başlayacak olan bu yarışma için iki aşamalı kura çekimine katılacaklardır.

Sıra Belirleme Kurası:
12 Eylül 2013 Perşembe günü saat 10.00’ da yarışma alanında hazır bulunan takımlar, takımın sektör belirleme kurasına hangi sırada katılacağını belirlemek üzere kura çekeceklerdir.
Sektör Belirleme Kurası:
İlk aşamada takımların çektiği Sıra Belirleme Kurası sonucuna göre yapılacak olan Sektör Belirleme Kurası sonunda takımlar yarışacakları sektörleri belirlemiş olacaklardır. Sıra Belirleme Kurası esnasında yarışma alanına gelmemiş olan takımlar doğrudan Sektör Belirleme Kurası’ nı çekmek zorundadırlar.

Not: Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği' nin yarışma kurallarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yukarıda belirlenen kurallar dışında yarışmak ve davranmak diskalifiye nedenidir.


PROGRAM
12-13-14 Eylül 2013 / Perşembe-Cuma-Cumartesi
Perşembe günü organizasyon alanına gelen katılımcılar belirlenen alanlarda kamp çadırlarını kurabilecek olup yarışma alanında ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri su, tuvalet ve büfe mevcuttur. Yarışma alanına ulaşım, kamp ihtiyaçları ve yemek ihtiyaçlarını takımlar kendileri karşılayacak olup yarışmacıların talepleri doğrultusunda günlük ekmek ve su gibi ihtiyaçları görevlilerce karşılanacaktır. Derneğimizce etkinlik alanında bozulabilecek gıdalar için soğutucu bulundurulacaktır.
15 Eylül 2013 / Pazar
Yarışmanın sona ereceği zaman olan saat 12.00' den sonra yarışma boyunca tutulan balıkların raporları masa hakemleri tarafından incelenerek dereceye giren takımlar ve yakaladıkları balıkların ağırlıkları belirlenecek ve ilan edildiği gibi verilecek ödüllerin hazırlığı yapılacaktır.

Yarışmaya katılan her takım kendi atıklarını belirlenen bölgeye poşetleyerek bırakacağı gibi iğne ve misinaların atımına ayrıca dikkat edeceklerdir.

Günün sonunda sportif olta balıkçılığına gönül verenlere hak ettikleri ödüller verilirken, günün ölümsüzleşmesi adına da fotoğraflar ve videolar çekilecektir.

Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği
Yönetim Kurulu
Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama